Магазин працює з 10:00 до 19:00

м. Ірпінь вул. Григорія Сковороди 17

Магазин працює з 10:00 до 19:00

м. Ірпінь вул. Григорія Сковороди 17

Магазин працює з 10:00 до 19:00

м. Ірпінь вул. Григорія Сковороди 17

Публічна оферта (умови угоди)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)купівлі-продажу товарів та/або надання послугЦей Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товарів та/або надання послуг, укладений між інтернет-магазином www.waterhub.kiev.ua, надалі «Продавець» і користувачем послугами сайту, в подальшому — «Покупець», є договором купівлі-продажу товарів та/або надання послуг, а також визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів та/або надання послуг через сайт Продавця www.waterhub.kiev.ua.Покупець, діючи з метою придбання товарів та/або послуг, приймає умови цього Публічного договору купівлі-продажу товарів та/або надання послуг (далі — Договір) на наступних умовах.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ1.1. Публічна оферта (далі — «оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем даний Договір дистанційним способом (далі — «Договір») на умовах, що містяться в цій оферті, включаючи всі додатки та посилання на розділи на сайті.1.2. Сайт — сайт Продавця www.waterhub.kiev.ua.1.3. Замовлення — рішення Покупця замовити товар та/або послуги, оформлене у вигляді заявки через Сайт.1.4. Товар — продукція, запропонована до продажу Продавцем, і розміщена на Сайті.1.5. Послуги — послуги, запропоновані Продавцем, інформація про які розміщена на Сайті.1.6. Покупець — фізична та/або юридична особа, що здійснює замовлення на Сайті.1.7. Акцепт — повне й беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.1.8. Одержувач — фізична та/або юридична особа вказана Покупцем, яка повинна отримати замовлений товар та/або послуги.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину www.waterhub.kiev.ua будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі — Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів та/або надання послуг. Зазначений договір є публічним. Тобто, відповідно до ст. 633 ЦКУ його умови однакові для всіх покупців.2.2. Згідно ст. 642 ЦКУ повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів та/або надання послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення Покупцем.2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови даної пропозиції (оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:а) Покупець цілком та в повному обсязі ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу його персональних даних на умовах, визначених в Угоді про конфіденційність щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він проінформований (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.2.6. Продавець здійснює продаж і доставку товару, а також надання послуг, згідно пропозиції, опублікованої на сайті інтернет-магазину www.waterhub.kiev.ua, а Покупець оплачує і приймає товар та/або послуги відповідно до умов цього Договору.3. ЦІНА ТОВАРУ ТА/АБО ПОСЛУГИ3.1. Ціна на кожну позицію товару та/або послугу вказана на Сайті.3.2. Ціни на будь-які позиції товару та/або послуги, зазначені на Сайті є чинними на момент здійснення замовлення.3.3. У разі зміни ціни на замовлені товар та/або послугу Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни товару та/або послуги.3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення на придбання товару та/або послугу, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення замовлення.3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем товар та/або послугу не допускається.3.6. Продавець вказує вартість доставки товару на сайті інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення по телефону.3.7. Зобов’язання Покупця по оплаті товару та/або послуг вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за товар та/або послугу здійснюються способами, зазначеними на Сайті в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА».4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ4.1. Замовлення товару та/або послуги здійснюється Покупцем через Сайт або по телефону 096 80 444 52.4.2. При реєстрації на Сайті Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:4.2.1. прізвище, ім’я Покупця або вказаної ним особи (Одержувача);4.2.2. спосіб доставки, а також інформацію, необхідну для вказівки правильної адреси при доставці обраним способом;4.2.3. адреса електронної пошти;4.2.4. контактний телефон.4.3. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем товару, вид замовленої послуги, її ціна, вказуються в кошику Покупця на Сайті.4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товарів та/або послуг Продавця з використанням сайту.4.5. При оформленні замовлення по телефону Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. Договором.4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Сайті або при оформленні замовлення по телефону. Після оформлення замовлення по телефону дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.4.8. Даний Договір вважається укладений дистанційним способом між Продавцем і Покупцем.5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ТА/АБО ПОСЛУГ ПОКУПЦЮ5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів та/або надання послуг вказані на Сайті в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА».5.2. При отриманні товару Покупець повинен перевірити відповідність товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).5.3. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.5.4. Послуги надаються Покупцеві в порядку та строки, встановлені на сайті Продавця.6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН6.1. Акцепт оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору на умовах оферти.6.2. Договір набуває чинності з моменту електронного оформлення замовлення на Сайті, або по телефону, або видачі Продавцем Покупцеві товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату Товару та діє до моменту виконання Продавцем зобов’язань за цим Договором.6.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на сайті.6.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до оферту тягне за собою внесення цих змін до укладений вже діє між Покупцем і Продавцем Договір, і ці зміни в Договорі вступають в силу з такими змінами в оферті.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання, застосування, зберігання ним товарів та/або неналежного використання наданих послуг, замовлених через інтернет-магазин www.waterhub.kiev.ua та/або придбаних у Продавця.7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної чи помилкової інформації.7.3. Продавець несе всі ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням товару до моменту його передачі Покупцеві або одержувачу.7.4. Покупець або одержувач товарів, несе всі ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням товару з моменту його приймання.7.5. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до законодавства України і положень цього Договору.7.6. Продавець має право передавати свої права та обов’язки по виконанню замовлень третім особам та не звільняється від відповідальності перед Покупцем.7.6. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до Законодавства України.7.8. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до Законодавства України.7.9. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і/або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.8. АДРЕСА ТА РЕКВІЗІТИ ПРОДАВЦЯІнтернет-магазин www.waterhub.kiev.ua